Accurate Cleaning Partners bv Dongen

kwaliteit in bedrijf

Slim omgaan met grondstoffen

Nederland is sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen uit het buitenland: meer dan twee-derde van de grondstoffen moet geïmporteerd worden. Dit kan een risico zijn voor de Nederlandse economie. Zeker nu  grondstofprijzen stijgen en  de schaarste toeneemt. Slim omgaan met de grondstoffen die al in gebruik zijn, lijkt dus een logische oplossing.

De acht principes van circulair ondernemen

Vaak wordt de overstap naar circulair ondernemen als een uitdaging gezien. Het vereist immers een heel andere bedrijfsvoering, waarbij het samenwerken met andere bedrijven een belangrijke rol speelt.

“Je moet een ecosysteem bouwen met heel veel verbindingen. Als je één toeleverancier hebt en één afzetmarkt, dan ben je veel te kwetsbaar. Eigenlijk is de circulaire economie geen kringloop maar een web.” – Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO).


Plan C is een knooppunt dat ondernemers en organisaties verbindt en op weg helpt naar een circulaire economie. Plan C onderscheidt acht principes van een circulaire economie:

  1. Maximaliseer het behoud van waarde door producten te herstellen. Kijk daarna naar hergebruik van onderdelen en tot slot naar het hergebruik van grondstoffen.
  2. Ontwerp en produceer producten zodat deze aan het eind van de gebruiksfase gemakkelijk demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.
  3. Creëer meervoudige waarde door (cross-sectorale) ketensamenwerking. Zo neemt de waarde toe van alle betrokken bedrijven in de keten. Daarnaast stijgt ook de ecologische en sociale waarde.
  4. Hergebruik onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ zonder kwaliteitsverlies.
  5. Maak grondstoffen van producten biologisch afbreekbaar en zorg dat ze teruggegeven kunnen worden aan de natuur.
  6. Een gebruiksproduct blijft het eigendom van de producent. De klant betaalt voor het gebruik van het product en de producent koopt het aan het einde van de economische levensduur terug.
  7. Lever als producent de juiste kwaliteit, want de prestatie van het product bepaalt de waarde.
  8. Stoot geen schadelijke stoffen uit tijdens productie, gebruik en verwerking van het product.

Accurate Cleaning Partners bv maakt zich in de komende jaren sterk voor duurzaam ondernemen. Hiervoor worden eerst alle interne processen en beleid aangepast alvorens wij deze stappen verder naar buiten brengen. Zo maken wij dagelijks schoon met producten van Buzil uit Duitsland. www.buzil de en www.acswebwinkel.nl 

Openingstijden

Openingstijden

ma-vr  maandag-vrijdag:   08:00-12.30
13:00-17:00
za  zaterdag:   08:00-12.30


  info @ acpbv.com 

voor als u liever zelf mailt !

KvK 18042666

GSM 0031622390715

 

 

 

 

 

Downloads
Hier kunt u onze Algemene Leverings voorwaarden downloaden
Algemene Voorwaarden voor.pdf (165.43KB)
Downloads
Hier kunt u onze Algemene Leverings voorwaarden downloaden
Algemene Voorwaarden voor.pdf (165.43KB)

 

 

 

 

Trouble shooting
heeft u een schoonmaakprobleem? Download dit schema en volg de adviezen!
trouble schooting 2017 acpbv.com.xlsx (9.92KB)
Trouble shooting
heeft u een schoonmaakprobleem? Download dit schema en volg de adviezen!
trouble schooting 2017 acpbv.com.xlsx (9.92KB)